Gimnazjum nr 29 im. Włodzimierza Puchalskiego

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
UWAGA! Zmiana planu!

Konkurs Pangea

Spis treści
Konkurs Pangea
Regulamin Konkursu
Zakres materiału
Atrakcyjne nagrody
Wszystkie strony

Zachęcamy do konkursu matematycznego! Zgłoszenia u p. Tomasza Kocura
Wyciąg z regulaminu...

REGULAMIN PANGEA Konkurs Matematyczny, 2013-2014

1. Organizatorem konkursu jest Międzynarodowe Gimnazjum nr 51 i Liceum Ogólnokształcące Meridian oraz Vistula University w Warszawie.

2. W roku 2013/2014 konkurs przeprowadzany jest w dziewięciu kategoriach:

 

 • Szkół podstawowych (dla klas 4, klas 5 i klas 6)
 • Szkół gimnazjalnych (dla klas 1, klas 2 i klas 3)
 • Szkół licealnych (dla klas 1, klas 2 i klas 3)

 

3. Informujemy, że na stronie internetowej www.pangea.edu.pl znajdują się zadania konkursowe z poprzednich lat wraz z rozwiązaniami.

4. Do konkursu uczniów zgłaszają nauczyciele matematyki poprzez wypełnienie aplikacji na stronie www.pangea.edu.pl. Liczba uczestników z danej szkoły w każdej kategorii jest nieograniczona.

5. Zakres merytoryczny konkursu:

6. Zabrania się używania kalkulatora.

7. Konkurs składa się z dwóch etapów.

8. Meridian nie zapewnia transportu na miejsce konkursu i nie zwraca kosztów podróży.

9. W przypadku wątpliwości Komitet Konkursu (dyrekcja szkoły oraz nauczciele matematyki) zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji.

10. Uczestnictwo w ceremonii jest warunkiem odebrania nagrody, gdyż Meridian nie wysyła nagród zwycięzcom. Nagrodę należy odebrać osobiście lub w szczególnych sytuacjach za pośrednictwem Rodziców lub Nauczyciela. Jeśli z przyczyn losowych uczestnik nie może wziąć udziału w ceremonii rozdania nagród nadal zachowuje prawo do nagrody. W takim wypadku istnieje możliwość jej odbioru w terminie późniejszym.

11. W przypadku remisu w ostatnim etapie PANGEA (czyli gdy kilka osób będzie miało dokładnie ten sam wynik) odbędzie się krótki test między uczestnikami w dniu rozdania nagród. Dogrywka rozpocznie się o godzinie 9.00 aż do wyłonienia zwycięzcy, zaś wręcznie nagród rozpocznie o godzinie 12.00.

12. Lista 20 najlepszych uczestników z każdej kategorii wraz z ich rezultatami zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej www.pangea.edu.pl po ogłoszeniu wyników na ceremonii rozdania nagród.

13. Wymogiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

14. W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów i z technicznych środków łączności. Organizator zastrzega sobie prawo dyskawlifikacji uczestnika, jeśli ten załamie punkt regulaminu.

15. Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie bezpłatne.

16. Kalendarz konkursu:

 

 • zgłaszanie uczestników: 1.10. 2013 – 10.12.2013
 • I etap 10.01.2014
 • odesłanie kart odpowiedzi w ciągu tygodnia tj. Do 17.01.2014
 • wyniki I etapu 17. 03.2014
 • Finał konkursu – 28.03.2014
 • wyniki etapu finałowego – 14.04.2014
 • Ceremonia rozdania nagród - 29.04.2014

 

PROGRAM GIMNAZJUM:

a) dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb całkowitych (pamięciowe i pisemne),

b) rzymski sposób zapisywania liczb,

c) ułamki zwykłe i dziesiętne, ułamki okresowe

d) liczby wymierne,

e) cechy podzielności liczb,

f) nww i nwd liczb,

g) potęgowanie i pierwiastkowanie, usuwanie niewymierności z mianownika,

h) obliczenia procentowe,

i) równania i nierówności, układy równań

j) wyrażenia algebraiczne, wzory skróconego mnożenia

k) punkt, prosta, półprosta, odcinek, odległość dwóch punktów na płaszczyźnie,

l) kąty i ich rodzaje,

m) proste, odcinki równoległe i prostopadłe,

n) jednokładność prosta i odwrotna, także w układzie współrzędnych.

o) okrąg i koło, pole i obwód, okręgi wpisane w trójkąt i opisane na trójkącie i czworokącie.

p) kąt środkowy i kąt wpisany,

q) własności trójkątów, nierówność trójkąta, podobieństwo trójkątów, zależności w trójkącie prostokątnym 30,60,90 oraz 45, 45, 90.

r) obwód i pole wielokątów (prostokąt, kwadrat, trójkąt),

s) czworokąty,

t) pole prostokąta i kwadratu, trójkąta, równoległoboku, rombu, tw. pitagorasa

u) wielokąty foremne,

v) skala i plan,

w) układ współrzędnych.

x) funkcja liniowa,

y) pola powierzchni i objętości brył: graniastosłupy, ostrosłupy, walec, stożek, kula,

z) zadania z treścią, zastosowania matematyki na co dzień; gry logiczne.


 

Nagrody

http://pangea.edu.pl/index.php/2013-09-14-09-40-01

 

Toruń porusza!

Organ prowadzący

Organem prowadzącym szkołę jest

Gmina Miasta Toruń


Partnerzy

Hainberg-Gymnasium Göttingen

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości 

Statystyka

Odsłon : 292500Polub NAS na Facebook'u

Do zakończenia roku szkolnego 2017/2018 pozostało: -2 dni!